Kaukolämmön hinnat nousevat 1.4.2021

Hintojen nousun perusteena ovat Suomen hallituksen päätöksellä kohonneet kaukolämmön
tuotantokustannukset, johon vaikuttavat mm. lämmitysturpeen noin 100 %:n veronkorotus ja
päästöoikeuksien hintojen moninkertaistuminen.
Edellä mainitut seikat vaikuttavat osaltaan myös biopolttoaineiden hintoihin korottavasti.
Nyt syntyneet lisäkulut siirretään osittain kuluttaja hintoihin 4,9% energiamaksun korotuksella.
Kuukausittainen perusmaksu pysyy samana kuin ennenkin.

Julkaistu:
12.3.2021